Betsoft

  Good Girl, Bad Girl

  good-girl-bad-girl

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H46.89%
  Tuần78.49%
  tháng86.89%

  RTP

  97.79%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  15

  logo

  Good Girl, Bad Girl