Triple Edge

  Assassin Moon

  assassin-moon

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H40.73%
  Tuần102.6%
  tháng86.8%

  RTP

  96.33%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  30.33%