Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của tôi?

Tài khoản của bạn

Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của tôi?

  1. Ở trên cùng bên phải của trang, bạn nhấp vào Đăng nhập.
  2. Trên trang tiếp theo, nhấp vào “Quên mật khẩu” trong nút Đăng nhập.
  3. Bạn cần nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào “Yêu cầu đặt lại mật khẩu”. 
  4. Hãy kiểm tra hộp email của bạn để tìm email từ Bitcasino.io
    Nếu bạn không thể thấy email, vui lòng kiểm tra các thư mục khác, chẳng hạn như Thư rác.
  5. Mở email từ Bitcasino.io và nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu. 
  6. Liên kết sẽ đưa bạn trở lại Bitcasino.io, nơi bạn có thể nhập mật khẩu mới. 

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của tôi?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
telegram youtube bitcointalk twitter instagram tiktok
Giấy phép

Giải thưởng