Tôi có thể thay đổi tên người dùng / email của mình không?

Tài khoản của bạn

Tôi có thể thay đổi tên người dùng / email của mình không?

Rất tiếc, chúng tôi không thể cập nhật thông tin này. Nếu bạn vẫn muốn thay đổi tên người dùng và / hoặc email đăng ký của mình, chúng tôi khuyên bạn nên đóng tài khoản hiện tại và thiết lập một tài khoản mới với các chi tiết mong muốn.

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Tôi có thể thay đổi tên người dùng / email của mình không?


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
telegram youtube bitcointalk twitter instagram tiktok
Giấy phép

Giải thưởng