Bitcasino.io
 • เกมส์
 • เกมส์
  • สล็อต
  • เกมส์แจ๊คพ็อต
  • บาคาร่า
  • แบล็คแจ็ค
  • รูเล็ต
  • เกมส์เทเบิล
  • เกมส์ทั้งหมด

  • ธีม
 • ไลฟ์คาสิโน
 • ไลฟ์คาสิโน
  เกมส์ไลฟ์คาสิโนโปรโมชั่น

  ข้อมูล Bitcasino

  ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร

  อัปเดต:29.03.2019

  คำนิยาม

  • Bitcasino.io เรียกว่า 'เรา' หรือ 'บริษัท '
  • พันธมิตรเรียกว่า "คุณ" หรือ "พันธมิตร"
  • 'เว็บไซต์' หมายถึงแพลตฟอร์ม Bitcasino.io ที่ใช้ผ่านเดสก์ท็อปมือถือหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่พันธมิตรใช้
  • 1 Bitcoin (BTC) = Ƀ 1 = mɃ 1,000 (มิลลิบิทคอยน์) = µɃ 1,000,000 (ไมโครบิทคอยน์ / บิท)


  Bitcasino.io ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมส์ออนไลน์ผ่านรัฐบาลของ Curacao ภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมส์ 1668 / JAZ เว็บไซต์นี้ใช้แพลตฟอร์ม Coingaming.io Bitcoin Gaming Platform เกมส์ NetEnt ดำเนินการโดย Elec Games N.V. ที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Government of Curacao ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 1668 / JAZ
  การที่กรอกรายละเอียดโปรแกรมพันธมิตรของ Bitcasino.io (โปรแกรมพันธมิตร) และคลิก "ฉันยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ (" ข้อตกลง ")" ภายในแบบฟอร์มการลงทะเบียน(ตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ โครงสร้างของคอมมิชชั่นที่ร่างไว้ในข้อ 20 ของความตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมดังกล่าว Bitcasino.io ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบหรือขยายความบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อพันธมิตร ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ท่านตกลงที่จะ:

  1. เข้าร่วมในโปรแกรมพัธมิตร

  2. ใช้เว็บไซต์พันธมิตรของ Bitcasino.io และ/หรือเครื่องมือทางการตลาดของ Bitcasino.io (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้)

  3. ยอมรับเงื่อนไขว่าการยอมรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจาก Bitcasino เป็นการยืนยันว่าท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงการแก้ไขใดๆในข้อตกลงนี้

  ดังนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี้ตลอดจนปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Bitcasino.io ตลอดจนกฎและ/หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้บังคับเป็นบางครั้งคราว ข้อตกลงระหว่างบริษัทและพันธมิตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบสมัครของพันธมิตรได้รับการอนุมัติ


  1. วัตถุประสงค์

  1.1 พันธมิตรจะดูแลและดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หนึ่งเว๊บไซต์หรือมากกว่า บนอินเทอร์เน็ต (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") และ/หรือ ส่งต่อผู้ที่มีศักยภาพในการจะเป็นลูกค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ

  1.2 ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตเว็บไซต์ www.bitcasino.io โดย พันธมิตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Bitcasino.io" โดย พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการเข้าเยี่มชมเว๊บไซต์ที่ส่งไปยัง Bitcasino.io และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

  1.3 คำจำกัดความของคำว่า "รายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ" มีนิยามไว้อยู่ภายในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต Bitcasino.io ขอสงวนสิทธิในการใช้คำจำกัดความของคำว่า "รายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ" สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์


  2. การยอมรับของ Affiliate

  2.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียน ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว


  3. เงื่อนไขการคัดเลือก

  3.1 พันธมิตรขอรับรองว่าเขา / เธอ:

  ก) มีอายุตามที่กฎหมายกำหนดในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้เพื่อตกลงและลงนามในข้อตกลง

  ข) มีอำนาจและได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องในการลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพัน

  ค) เป็นเจ้าของสิทธิ ใบอนุญาต และได้รับอนุญาตให้ ทำการตลาด โปรโมทและโฆษณา Bitcasino.io ตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้

  ง) จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมท Bitcasino.io

  จ) เข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้


  4. ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของ บริษัท

  4.1 บริษัท จะต้องจัดหาข้อมูลและเอกสารทางการตลาดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน tracking link

  4.2 บริษัทจะดูแลผลประกอบการที่เกิดขึ้นผ่าน tracking link บันทึกรายได้และจำนวนของคอมมิชชั่นที่ได้รับผ่าน link จัดทำสถิติของคอมมิชชั่น จัดการการบริการลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รหัสประจำตัวการติดตามที่ไม่ซ้ำกันจะถูกกำหนดให้กับลูกค้าทั้งหมด

  4.3 บริษัทจะชำระเงินให้แก่พันธมิตรตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว๊ปที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้


  5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพันธมิตร

  5.1 พันธมิตรรับประกันว่า:

  ก) จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการโฆษณา ทำการตลาดและโปรโมท Bitcasino.io ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นเป็นบางครั้งคราว หรือตามที่มีเผยแพร่ออนไลน์

  ข) ทำการตลาดและส่งต่อผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ Bitcasino.io ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ เนื้อหาและการดำเนินการในกิจกรรมทางการตลาดของตน ทั้งนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้

  ค) ใช้เฉพาะ tracking link ที่มีอยู่ภายในขอบเขตของโปรแกรมพันธมิตรเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่มีการรับประกันใด ๆ สำหรับการลงทะเบียน และการบัญชี การขายที่เหมาะสม รวมทั้งต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลลิงค์หรือข้อมูลทางการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทาง บริษัท

  ง) รับผิดชอบในการพัฒนา ดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตนเอง

  5.2 พันธมิตรรับประกันว่า:

  ก) จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ ลามกอนาจาร ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ภาพลามกอนาจารหรือภาพกราฟิกทีมีความรุนแรง

  ข) จะไม่กำหนดลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่ามาตรฐาน

  ค) จะไม่มุ่งเป้าไปที่เขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การพนันและการส่งเสริมการขายนั้นผิดกฎหมาย

  ง) จะไม่จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชม Bitcasino.io โดยผิดกฎหมายหรือหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัด เฉพาะ:

  i. การส่งสแปม

  
ii. เมตาแท็กไม่ถูกต้อง

  
iii. ลงทะเบียนเป็นผู้เล่นหรือทำการฝากเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบัญชีผู้เล่นใดๆ ผ่านทางตัวติดตามของตนเพื่อการใช้งานส่วนตัวและ / หรือการใช้โดยญาติ เพื่อน พนักงานหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อเพิ่มค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทต้องจ่ายหรือเพื่อโกง บริษัท การละเมิดข้อบัญญัตินี้ถือเป็นการทุจริต

  จ) จะไม่แสดงเว็บไซต์ของตนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนกับ Bitcasino.io และ/หรือ บริษัท หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของคู่สัญญาสร้างขึ้นโดย Bitcasino io และ/หรือ บริษัท

  ฉ) โดยไม่กระทบต่อเครื่องมือด้านการตลาดที่อาจมีการส่งต่อโดย บริษัท และ/หรือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://affiliates.bitcasino.io/ พันธมิตรไม่สามารถใช้ Bitcasino.io หรือข้อตกลงอื่นใด เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เว้นแต่บริษัทจะยินยอมให้ใช้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร


  6. การชำระเงิน

  6.1 บริษัท ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นแก่ พันธมิตร ตามรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิที่เกิดขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ที่มาจากเว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นๆ ของ พันธมิตร ลูกค้าใหม่ หมายถึง ลูกค้าของบริษัทที่ยังไม่มีบัญชีเกมส์และผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทาง tracking link ที่ได้ทำการลงทะเบียนและโอนเงิน Bitcoin อย่างน้อยเท่ากับเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีการพนันของ Bitcasino.io ค่าคอมมิชชั่นจะถือว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่น ๆ ถ้ามี

  
6.2 ค่าคอมมิชชั่นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การคำนวณขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ และมีการระบุไว้ในโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

  
6.3 คอมมิชชั่นจะคำนวณเมื่อสิ้นเดือน ทุก ๆ เดือน แล้วการชำระเงินจะดำเนินการภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน(ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดพักร้อน)

  
6.4 การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจะกระทำเฉพาะในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีพันธมิตรเป็นบวก ถ้ายอดเงินติดลบเนื่องจากผลการดำเนินงานของผู้เล่นเกมส์ บริษัทจะยกยอดคงเหลือไปยังเดือนถัดไป โดยที่รายได้ในเดือนถัดมาจะต้องเป็นบวกและครอบคลุมยอดติดลบของเดือนก่อน บริษัทจึงจะสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้

  6.5 การชำระเงินค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็น Bitcoin ไปยังบัญชีที่พันธมิตรกำหนดเท่านั้น บัญชีดังกล่าวจะถูกส่งโดยพันธมิตร ในหน้า "ค่าคอมมิชชั่น" ในโปรแกรมแบ็กเอนด์ของ "โปรแกรมพันธมิตร" หากมีข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าคอมมิชชั่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้ตลอดเวลาและจะจ่ายเงินชดเชยค่าคอมมิชชั่นที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือเรียกคืนเงินที่จ่ายเกินไปจากพันธมิตร

  
6.6 การยอมรับการชำระเงินของพันธมิตรจะถือว่าสมบูรณ์และเป็นการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลาที่ระบุไว้


  6.7 หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับยอดเงินที่ครบกำหนดตามที่ได้รายงานไว้ พันธมิตรจะต้องส่งอีเมลมายังบริษัท ภายในเจ็ดวัน (7) วัน ที่ [email protected] และระบุเหตุผลในการโต้แย้ง หากไม่ส่งอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการรับทราบยอดคงเหลือซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้


  6.8 บริษัท อาจชะลอการชำระยอดเงินใดๆ ให้กับพันธมิตร ในระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อตกลง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบ (60) วัน


  6.9 ห้ามไม่ให้มีการชำระเงินเมื่อมีการสร้างการเข้าชมที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้


  6.10 พันธมิตรยินยอมที่จะคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากการฉ้อโกง การทำธุรกรรมปลอม รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นกับพันธมิตรตามขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย


  6.11 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติข้อตกลงนี้ พันธมิตรจะไม่มีสิทธิได้รับเงินใดๆจากบริษัทอีกต่อไป แต่จะต้องชำระเงินที่ครบกำหนดชำระ (ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับและยังไม่ได้ชำระ) ให้แก่พันธมิตรด้วย

  
6.12 พันธมิตรอาจได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของตน ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ตัวอย่างของแหล่งรายได้อื่น ๆ อาจรวมถึง CPA Module บริษัทได้ระบุต่อพันธมิตรว่าสามารถใช้โครงสร้างรายได้เพียงประเภทเดียว และไม่สามารถใช้โครงสร้างรายได้สองรูปแบบร่วมกันได้ ดังนั้น เมื่อพันธมิตรเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของบริษัทสำหรับโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้แล้ว พันธมิตรตระหนักและตกลงยอมรับและเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ที่นำเสนอใหม่จะแทนที่รายได้ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามข้อผูกพันข้างต้นทั้งหมดของพันธมิตร ภายใต้ข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้จะยังคงใช้กับพันธมิตรต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ และข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

  6.13 พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องชำระทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานด้านภาษี กรมหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจ


  7. การบอกเลิกข้อตกลง

  7.1 ข้อตกลงนี้อาจถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยการทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ทั้งนี้ การบอกกล่าวสามารถกระทำได้ทางอีเมล์


  7.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง:

  
ก) พันธมิตรต้องลบการอ้างอิงทั้งหมดที่ไปยัง Bitcasino.io ออกจากเว็บไซต์ของพันธมิตร และ/หรือช่องทางการตลาดและการสื่อสารอื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารนั้นมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่เป็นเชิงพาณิชย์

  
ข) สิทธิและการอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้แก่พันธมิตร ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีและสิทธิทั้งหมดจะกลับคืนสู่ผู้อนุญาตแต่ละรายและ พันธมิตรจะยุติการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และสิ่งอื่นใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท


  ค) พันธมิตรจะมีสิทธิเฉพาะในค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับแล้วและที่ยังไม่ได้รับชำระ ภายในวันที่การสิ้นสุดของข้อตกลงมีผล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจระงับการชำระเงินงวดสุดท้าย ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินในจำนวนที่ถูกต้อง พันธมิตรจะไม่มีสิทธิได้รับหรือรับค่าคอมมิชชั่นหลังจากวันสิ้นสุดข้อตกลงนี้

  ง) หากข้อตกลงนี้ถูกบอกเลิกโดยบริษัท อันเนื่องมาจากการกระทำการละเมิดของพันธมิตร บริษัทจะมีสิทธิระงับการได้รับค่าคอมมิชชั่น ณ วันที่การสิ้นสุดของข้อตกลงมีผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว นอกจากนี้การบอกเลิกโดย บริษัท อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และการบอกเลิกดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อบริษัทได้แจ้งพันธมิตรทราบ

  
จ) พันธมิตรจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับ (และสำเนาทั้งหมดและคำที่มาจากแหล่งข้อมูล) ที่อยู่ในการครอบครอง การควบคุม การดูแลของพันธมิตร คืนให้แก่บริษัท

  
ฉ) พันธมิตรจะปลดปล่อยบริษัท ออกจากภาระผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ข้อตกลงนี้เป็นอันสิ้นผลไป ยกเว้นแต่ภาระข้อผูกพันตามสัญญาที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้แม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง การสิ้นสุดลงของข้อตกลงนี้จะไม่ทำให้พันธมิตรหลุดพ้นจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสิ้นสุดข้อตกลงและ/หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับ ที่แม้ว่าจะมีการละเมิดเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ก็ตาม พันธมิตรยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อไปแม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง


  7.3. ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณในตอนท้ายของแต่ละเดือนและการชำระเงินจะดำเนินการในวันที่ 8 ของแต่ละเดือนตามปฏิทิน โดยมียอดจ่ายออกที่ 50 หากยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำจะถูกยกยอดไปยังเดือนถัดไปและจะชำระเมื่อยอดรวมเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ อัตราค่าคอมมิชชั่นกำหนดโดยผลการดำเนินงานของเดือนก่อนหน้า

  7.4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะทำได้ก็ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือพันธมิตรยอดบวก หากยอดเงินคงเหลือติดลบเนื่องจากประสิทธิภาพของผู้ใช้ในเกมยอดดุลจะถูกยกยอดไปจนถึงเดือนถัดไป หากรายได้ของเดือนถัดไปเป็นค่าบวกและครอบคลุมค่าลบจากเดือนก่อนหน้านั้นจะทำการชำระเงินออก วิธีการนี้เรียกว่าการหักยอดติดลบ

  7.5. การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็นบิทคอยน์เท่านั้น เข้าบัญชีผู้เล่นที่กำหนดโดยวันแรกของเดือน บัญชีดังกล่าวจะต้องส่งโดยพันธมิตรในส่วน "การตั้งค่า" ใน Backend "แดชบอร์ดพันธมิตร" หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการคำนวณค่าคอมมิชชัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขการคำนวณดังกล่าวได้ตลอดเวลา และจะจ่ายเงินขั้นต่ำหรือเรียกคืนการชำระส่วนเกินที่จ่ายให้กับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของปฏิทินแต่ละเดือน หากการชำระเงินไม่ได้ทำกับพันธมิตรภายในวันที่ 8 ของปฏิทินค่าคอมมิชชั่นจะถูกจ่ายเต็มจำนวนในเดือนถัดไปเฉพาะเมื่อพันธมิตรได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแก่ บริษัท

  7.6. การยอมรับการชำระเงินโดยพันธมิตรจะถือว่าสมบูรณ์และการชำระยอดสุดท้ายตามระยะเวลาที่กำหนด

  7.7. หากพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับยอดคงเหลือตามที่รายงาน จะต้องตรวจสอบภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ส่งอีเมลไปยัง บริษัท ไปที่ [email protected] และระบุเหตุผลของข้อพิพาท ความล้มเหลวในการส่งอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกพิจารณาว่าเป็นการรับทราบยอดเงินคืนที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  7.8. บริษัท อาจชะลอการชำระยอดคงเหลือให้กับพันธมิตรเป็นเวลาสูงสุดหกสิบ (60) วันในขณะที่ตรวจสอบ และตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามข้อกำหนด

  7.9. จะไม่มีการชำระเงินเมื่อมีการรับส่งทราฟฟิกที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

  7.10. พันธมิตรตกลงที่จะคืนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการปลอมแปลงรวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเหตุทางกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจนำมาซึ่งการละเมิดต่อพันธมิตรในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

  7.11. เพื่อความชัดเจนคู่สัญญาตกลงว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกข้อตกลงนี้คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินใด ๆ จาก บริษัท อีกต่อไป (ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับและค้างชำระ) ซึ่งต้องถูกจ่ายออกแล้ว

  7.12. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท คู่ค้าอาจได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น ตัวอย่างของแหล่งที่มาของรายได้อื่นอาจรวมถึงโมดูลต้นทุนต่อการได้รับ (CPA) บริษัท ระบุต่อ บริษัท ในเครือว่าอาจใช้โครงสร้างรายได้เพียงประเภทเดียวและจะไม่สามารถมีโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันสองแห่งร่วมกันได้ ดังนั้นเมื่อพันธมิตรเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของ บริษัท สำหรับโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างจากโครงสร้างค่าคอมมิชชันมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อ 20 ของข้อตกลงนี้พันธมิตรจะรับรู้และตกลงและเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ที่เสนอใหม่จะแทนที่ โครงสร้างค่าคอมมิชชันที่มีอยู่ทั้งหมด แม้ข้างต้นภาระผูกพันทั้งหมดของพันธมิตรที่สันนิษฐานภายใต้ข้อตกลงปัจจุบันนี้จะยังคงใช้กับพันธมิตรจนถึงการยกเลิกข้อตกลงนี้และหลังจากนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้

  7.13. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่ต้องชำระหรือถึงกำหนดชำระทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานด้านภาษีแผนกหรือนิติบุคคลที่มีความสามารถอื่น ๆ ผลลัพธ์ของค่าคอมมิชชั่นที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อจำนวนเงินที่ค้างชำระใด ๆ แต่พบว่าจะถึงกำหนดชำระโดย บริษัทในเครือและพันธมิตรในที่นี้จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท ในเรื่องดังกล่าว  8. การรับประกัน

  8.1 พันธมิตรยอมรับและตกลงว่าการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นความเสี่ยงของตัวเอง และโปรแกรมพันธมิตรนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ได้ทุกที่ทุกเวลา


  8.2 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อพันธมิตรหรือบุคคลอื่นใด สำหรับความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเลยหรือสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากความล้มเหลว การล่าช้า หรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ www.bitcasino.io หรือ โปรแกรมพันธมิตร   9. การชดใช้ค่าเสียหาย

  9.1 พันธมิตรตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้คืน บริษัท และบริษัทในเครือ ผู้สืบทอด พนักงาน พนักงานตัวแทน ผู้ถือหุ้นและทนายความ และให้หลุดพ้นจากการเรียกร้องและหนี้สินทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความและผู้เชี่ยวชาญตามสมควร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจาก:


  ก) การฝ่าฝืนคำรับรอง การรับประกันหรือภาระผูกพันของพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้


  ข) การใช้งาน (หรือใช้ในทางที่ผิด) ของพันธมิตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการตลาด

  
ค) การดำเนินการและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของพันธมิตร


  ง) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่ปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์ของพันธมิตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลของพันธมิตร

  ฉ) การอ้างสิทธิหรือการโต้แย้งใดๆที่เว็บไซต์และข้อมูลของพันธมิตรซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่นหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น


  ช) การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของพันธมิตรหรือเข้าถึงข้อมูลของพันธมิตรโดยบุคคลภายนอก
ซ) การอ้างสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของพันธมิตร

  ฌ) การละเมิดข้อตกลงนี้

  
9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมป้องกันตนจากเหตุการณ์ใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง


  10. สิทธิของ บริษัท

  10.1 บริษัท และ/หรือ Bitcasino.io อาจปฏิเสธผู้เล่นรายใดๆ หรือปิดบัญชีของผู้เล่นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท และ / หรือ Bitcasino.io และ / หรือปกป้องผลประโยชน์ของ บริษัท

  
10.2 บริษัท อาจปฏิเสธผู้สมัครและ / หรือปิดบัญชีของพันธมิตรได้หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายและ / หรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท หากพันธมิตรฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงของบริษัท หรือข้อตกลงนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่นๆของบริษัท บริษัทอาจปิดบัญชีของพันธมิตร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆตามกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท


  11. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  11.1 ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ Curacao และการดำเนินการใด ๆ หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะอยู่ในเขตอำนาจศาล Curacao และพันธมิตรยินยอมให้ศาลของ Curacao เป็นศาลที่มีเขตอำนาจ


  
12. การโอนสิทธิ


  12.1 พันธมิตรไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ในกรณีที่พันธมิตรได้มาหรือได้รับอำนาจในการควบคุมพันธมิตรอื่นของ Bitcasino.io บัญชีจะอยู่ร่วมกันในแต่ละเงื่อนไขข้อตกลง


  12.2 บริษัทอาจโอนสิทธิตามข้อตกลงนี้โดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือวิธีการอื่นใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากพันธมิตรก่อนในเครือก่อน


  13. การไม่สละสิทธิ

  
13.1 การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ ในการบังคับให้พันธมิตรปฏิบัติตามบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิที่จะบังคับให้พันธมิตรต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ ในเวลาใดๆก็ตาม


  14. เหตุสุดวิสัย

  14.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมและไม่ใช่ความผิดของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การรบกวนจากภาคอุตสาหกรรม ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย น้ำท่วม ฟ้าแลบ ความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภคหรือระบบการสื่อสาร แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ หากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ได้ จะได้รับการยกเว้นจากการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ถ้าเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นระยะเวลาเกินสามสิบ (30) วัน คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกข้อตกลงโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบ


  15. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

  15.1 ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้และการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาฝ่ายใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่ถือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการในฐานะของ (หรือพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของพนักงานคนนั้น) ลูกจ้างหรือผู้แทนตามกฎหมายของอีกฝ่าย และไม่ถือว่าเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ ในฐานะของคู่ค้า การร่วมทุน สมาคมหรือการร่วมมือกันระหว่างคู่สัญญา และไม่ถือเป็นการให้อำนาจ คู่สัญญาอีกฝ่ายในการกระทำการแทน หรือเข้าทำสัญญาใดๆในนามของอีกฝ่าย


  16. การแยกส่วนของสัญญา / การสละสิทธิ

  16.1 หากสามารถกระทำการดังนี้ได้ บทบัญญัติของข้อตกลงฉบับนี้จะตีความในลักษณะที่ว่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย แต่หากบทบัญญัติใดๆของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติในส่วนดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับ โดยไม่ทำให้บทบัญญัติในข้ออื่นเป็นอันเสียไป การสละสิทธิจะไม่เกิดขึ้นจากการตีความกระทำหรืองดเว้นบังคับตามสิทธิที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีอยู่ การสละสิทธิชต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลใช้บังคับ


  17. การรักษาความลับ


  17.1 ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทางธุรกิจและการเงิน รายชื่อลูกค้า และผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลราคาและการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บันทึกการดำเนินงาน แผนธุรกิจ กระบวนการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ความรู้ทางธุรกิจหรือเหตุผลทางธุรกิจ ความลับทางการค้า โอกาสทางการตลาด และข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท จะถูกเก็บเป็นความลับ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรืออื่นๆ หรือเปิดเผยต่อบุคคลใดๆหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทก่อน บทบัญญัตินี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อแม้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

  
17.2 พันธมิตรผูกพันตนในการที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้


  18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

  
18.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ เมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้พันธมิตรทราบล่วงหน้าตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเผยแพร่ใน Bitcasino.io


  18.2 ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างความหมายของข้อตกลงฉบับแปลกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ


  19. เครื่องหมายการค้า


  19.1 ไม่มีข้อความใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้จะให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกง่ายๆว่าเป็น "เครื่องหมาย") ทั้งนี้ ไม่ว่าในระหว่างหรือหลังระยะเวลาที่ค่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะคัดค้าน หรือช่วยเหลือ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นคัดค้าน หรือลงทะเบียนหรือพยายามลงทะเบียนเครื่องหมายของอีกฝ่ายหนึ่งหรือของบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มบริษัทของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่จดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนเครื่องหมายใดๆ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายใด ๆ ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือของบริษัทใดๆที่อยู่ในกลุ่มบริษัท


  20. โครงสร้างค่าคอมมิชชั่น


  20.1 ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามเปอร์เซ็นต์จากรายได้จากการเล่นเกมส์สุทธิ ท่านสามารถดูโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นได้จากหน้า พันธมิตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ในกรณีนี้ Paid Bonus หมายถึงโบนัสที่ได้เครดิตไปยังลูกค้า (เงินเสมือน) ไม่ใช่ Bonus Cost ความแตกต่าง คือ Paid Bonus คือจำนวนเงินโบนัสที่จ่ายจริง ส่วน Bonus Cost คือค่าใช้จ่ายจริงที่คำนวณจากเงินโบนัสที่เสียไป และจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเกมส์

  หมวด

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูล Bitcasino

  September 28th 2019 Incident

  ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

  ไลฟ์แชท