Booming Games

  Witches Wild Brew

  witches-wild-brew

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H46.18%
  Tuần53.51%
  tháng53.65%

  RTP

  95.13%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  25.45%