Booming Games

Wild Ocean

wild-ocean

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H39.29%
Tuần39.04%
tháng93.33%

Hãy yên nghỉ

95.07%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

33.62%