Booming Games

Wild Jester

wild-jester

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H74.85%

Hãy yên nghỉ

95.59%

Biến động

Sự biến động thấp

Tỷ lệ trúng%

41.52%