Booming Games

  Wild Energy

  wild-energy

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H66.27%
  Tuần59.22%
  tháng60.55%

  RTP

  95.45%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  28.45%