Golden Hero

WIld Dragon

wild-dragon

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H84.49%
Tuần144.15%
tháng74.04%

Hãy yên nghỉ

96%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

1