Golden Hero

  WIld Dragon

  wild-dragon

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H84.49%
  Tuần144.15%
  tháng74.04%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  1