Quickspin

  Wild Chase

  wild-chase

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H146.16%
  Tuần101.78%
  tháng101.78%

  RTP

  96.73%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  22.5%