Quickspin

  Tigers Glory

  tigers-glory

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H125.52%
  Tuần89.62%
  tháng83.43%

  RTP

  96.51%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  4096

  Tỷ lệ trúng%

  22.22%