Darwin Gaming

  Thunder Evolution

  thunder-evolution

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  95.74%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  9

  Tỷ lệ trúng%

  29.36%