Yggdrasil

Tempered Steel

tempered-steel

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H88.35%
Tuần88.35%
tháng86.83%

Hãy yên nghỉ

96%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

24%