Quickspin

  Tales of Dr. Dolittle

  tales-of-dr-do-little

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H49.69%
  Tuần73.28%
  tháng73.83%

  RTP

  96.7%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  22.73%

  logo

  Tales of Dr. Dolittle