Quickspin

  Sevens High

  sevens-high

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H63.39%
  Tuần96.45%
  tháng95.72%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  32.26%