Triple Edge

  Oink Country Love

  oink-country-love

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H52.63%
  Tuần118.13%
  tháng74.31%

  RTP

  96.01%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  34.93%