Quickspin

  Northern Sky

  northern-sky

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H109.42%
  Tuần133.41%
  tháng90.03%

  RTP

  96.53%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  9

  Tỷ lệ trúng%

  17.24%