Yggdrasil

Nirvana

nirvana

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H60.97%
Tuần115.42%
tháng148.53%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

29%