Gamatron

  Neo Tokyo

  neo-tokyo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  tháng148.09%

  RTP

  96.09%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  12348

  Tỷ lệ trúng%

  23%