7777 Gaming

  Multi wins

  multi-wins

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H72.39%

  RTP

  94.5%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Tỷ lệ trúng%

  22%