Darwin Gaming

  Light Of Horus

  light-of-horus

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.06%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  27

  Tỷ lệ trúng%

  33.4%