Ela Games

  Kraken Bay

  kraken-bay

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H72.99%
  Tuần66.53%
  tháng71.23%

  RTP

  95.1%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 50 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  10