7777 Gaming

  Knights and Magic

  knights-and-magic

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H65.71%
  Tuần29.05%
  tháng74.56%

  RTP

  95.37%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  20%