ELK

  Katmandu Gold

  katmandu-gold

  Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

  Trạng thái trò chơi

  24H74.8%
  Tuần87.04%
  tháng87.04%

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  262144

  logo

  Katmandu Gold