Darwin Gaming

  Judgement Of Anubis

  judgement-of-anubis

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H56.37%
  Tuần63.81%
  tháng65.7%

  RTP

  95.93%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  27

  Tỷ lệ trúng%

  32.1%

  logo

  Judgement Of Anubis