7777 Gaming

  Jack and the Beans

  jack-and-the-beans

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  21%

  logo

  Jack and the Beans