Quickspin

  Hot Sync

  hot-sync

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H162.97%
  Tuần94.59%
  tháng114.26%

  RTP

  96.29%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  26.32%