7777 Gaming

  Greenhats' Jackpot Egg Hunt

  greenhats-jackpot-egg-hunt

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H76.92%
  Tuần107.34%
  tháng88.5%

  RTP

  95.38%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 100 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  31.25%

  logo

  Greenhats' Jackpot Egg Hunt