Genii

  Great Golden Buffalo

  great-golden-buffalo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H53.01%
  Tuần85.8%
  tháng74.97%

  RTP

  95.1%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.15 - 37.5 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  19.09%

  logo

  Great Golden Buffalo