Quickspin

  Golden Glyph

  golden-glyph

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H70.12%
  Tuần83.2%
  tháng107.5%

  RTP

  96.19%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  37.04%