Booming Games

Gold Vein

gold-vein

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H56.8%
Tuần70.41%
tháng70.49%

Hãy yên nghỉ

95.31%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

37.12%