geisha-7

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  92.92%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  24%