Tom Horn

Frozen Queen

frozen-queen

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H50.41%
Tuần129.31%
tháng114.46%

Hãy yên nghỉ

94%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

81

Tỷ lệ trúng%

10.57%