Yggdrasil

Football Glory

football-glory

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H95.7%
Tuần120.38%
tháng99.36%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

20%