Quickspin

  Fairy Gate

  fairy-gate

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.04%
  Tuần103.11%
  tháng103.11%

  RTP

  96.66%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  23.81%