Blueprint

  Eye of Horus Fortune Play

  eye-of-horus-fortune-play

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H57.69%
  Tuần91.23%
  tháng91.98%

  RTP

  94.95%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  logo

  Eye of Horus Fortune Play