Triple Edge

  Diamond Empire

  diamond-empire

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H89.94%
  Tuần106.6%
  tháng105.29%

  RTP

  96.04%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  15

  Tỷ lệ trúng%

  33.33%