Yggdrasil

Dark Vortex

dark-vortex

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H48.18%
Tuần97.05%
tháng96.8%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

28.33%