Booming Games

Crazy Bananas

crazy-bananas

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H76.62%
Tuần76.83%
tháng75.14%

Hãy yên nghỉ

95.12%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

46.38%