Gamatron

  Changing Face

  changing-face

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.11%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  22.49%