cash-5

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.9%
  tháng36.89%

  RTP

  96.02%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  5

  Tỷ lệ trúng%

  12%