cash-20

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.54%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  17%