7777 Gaming

  Candy Anyways

  candy-anyways

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H54.82%
  Tuần86.06%
  tháng55.25%

  RTP

  95.16%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  25%