ELK

  Buggin

  buggin

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H64.22%
  Tuần71.92%
  tháng71.92%

  RTP

  94%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  35%