Caleta

  Bonus Only

  bonus-only

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H78.77%
  Tuần141.9%
  tháng84.01%

  RTP

  96.21%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  3

  Tỷ lệ trúng%

  15%