Quickspin

  Bigbot Crew

  bigbot-crew

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H101.77%
  Tuần99.9%
  tháng90.86%

  RTP

  96.51%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  17.86%