Booming Games

Barnyard Twister

barnyard-twister

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

95.91%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

30.27%