Triple Edge

  Attack on Retro

  attack-on-retro

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H92.9%
  Tuần77.96%
  tháng140.33%

  RTP

  95.58%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  29.19%