Yggdrasil

ARRR!10K Ways

arrr-10k-ways

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H96.32%
Tuần90.6%
tháng90.6%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Tỷ lệ trúng%

29.5%